ระบบบริหารสำนักสารสนเทศ
ข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 กำลังดำเนินการ  รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
แผนก
ปัญหาที่พบ
สถานะ
2874
พิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ EAU Heritage Internet ใช้งานไม่ได้..
2873
นางสาวอมรรัตน์ รัตนประภาต ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แจ้งย้ายจุดติดตั้งเครื่องลงเวลาตึก M ติดตั้งใหม่ตรงกำแพงข้างทางเดินคณะบริหารธุรกิจ..
2872
นางสาวอมรรัตน์ รัตนประภาต ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เครื่องลงเวลา เก่า1 ไม่สามารถใช้งานได้..
2870
เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย เข้า net ไม่ได้..
2857
อาจารย์รุ่งศิริ สุริยเต็ม คณะเภสัชศาสตร์ 1. Your window licence will expire soon 2. โปรแกรม power point ใช้งานโหมด present ไม่ได้ กดแล้วกลายเป็นจอดำสนิท 3. หน้าจอมีภาพสีดำ (กล่องสี่เหลี่ยมส..
2833
ผศ.ปฎิภาณ เกิดลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ปฎิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 ชั้น 2 ตรงบันได ติดกับการเงิน คอมพิวเตอร์มีอาการ เม้ากับคีย์บอด ชำรุด และระบบอินเตอเน็ทมีสายแลนแต่ไม่มีสัญญาณ..
2803
อุษา ศิลป์เรืองวิไล คณะนิเทศศาสตร์ เปิดใช้คอมฯไม่ได้คะ ขึ้นคำว่า "ERROR!"..
2796
รพีพร เสงี่ยมจิตต์ บัณฑิตวิทยาลัย เครื่องปริ้นเตอร์ของหลักสูตร DBA ส่งซ่อมไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืนจากสำนักสารสนเทศเลยค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ..
2777
ศุภสุตา จุลสำราญ คณะบริหารธุรกิจ Printer ปริ้นเอกสารไม่ได้ค่ะ..
2701
เอกภพ บัวสำลี สำนักอธิการบดี เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยติด ต้องคอยกดReset หลายรอบกว่าคอมพิวเตอร์จะใช้งานได้..